Heldere doelen,
efficiënte veranderingen

Het schip is het veiligst wanneer het in de haven ligt, maar daarvoor zijn schepen niet gebouwd

Paulo Coelho
uit het boek 'Veranderen'

Organisatieontwikkeling hangt nauw samen met personeelsontwikkeling

In mijn eerste blog kom ik direct tot de kern van de zaak. De essentiële balans tussen O&P! Organisatie moet in balans komen met Personeel, voor een snelle en efficiënte organisatieverandering. Als die twee niet samen gaan, onstaat er onduidelijkheid over de richting waar de organisatie naar toe gaat.

Snelle en efficiënte organisatieverandering? De juiste aanpak!

Dat leidt tot onzekerheid. Geen goed klimaat om gewenste veranderingen te realiseren. Mensen meenemen in nut/noodzaak, uitleggen, boodschap herhalen en ruimte geven voor vragen (personeelsontwikkeling)! Alleen deze aanpak leidt tot een snellere en efficiëntere organisatieverandering.

Organisaties moeten blijven vernieuwen

Veranderingen binnen organisaties worden veelal opgelost door het veranderen van de koers, de organisatiestructuur, of het wijzigen van het aantal managementlagen. Het aanschaffen van een automatiseringspakket om de doelmatigheid te vergroten en/of het aanpassen van het product/dienstenpakket zijn eveneens veelgebruikte ‘strategieën’.

Wat is het rendement van de organisatieverandering

Het doel van al deze veranderingen is om de organisatieverandering te effectueren, waarbij men de organisatiedoelstellingen op een efficiënte wijze wil bereiken. En dat daar vanuit elke discipline een bijdrage aan wordt levert. Veranderingen alleen in de structuur of hardware van de organisatie levert lang niet het gewenste resultaat op. Er ontstaat eerder vertraging en weerstand.

De mens is de motor achter iedere verandering

Om vernieuwings- en verbeterkansen optimaal te benutten (vooral m.b.t. automatisering/mechanisering/andere pakketten) is het van essentieel belang dat er zo goed mogelijk gebruik wordt gemaakt van de mensen en hun kennis. Het zijn de medewerkers in uw organisatie die de kennis hebben van huidige processen, procedures en de markt. Het zijn de medewerkers die verbeterpunten zien, ideeën aandragen en daarmee een beter rendement kunnen realiseren!

Organisatie en personeel in balans

Het MeK model (zie afbeelding) helpt om inzicht te krijgen in de mens- en kennisaspecten van veranderen in uw organisatie. De tabel geeft weer hoe organisatieveranderingen en personeelsontwikkeling zich tot elkaar verhouden. Als de Organisatie- en Personeelsveranderingen hand in hand gaan, is het rendement van de veranderingen veel groter. Het één kan niet zonder het ander.

Managementmodellen

Bron: 123management.nl

Geplaatst op: 23 juli 2013 onder: algemeen

© Berg Formatie bv 2013 | creatie & realisatie puur!fct