Heldere doelen,
efficiënte veranderingen

Interimmer uit de eredivisie

Christien van den Berg
Berg Formatie

Complexe HR-vraagstukken? Interim management van Berg Formatie.

Tijdelijk behoefte aan externe kennis en ervaring? Een frisse blik? Berg Formatie is bij uiteenlopende (ontwikkel-)vraagstukken van talrijke organisaties betrokken geweest. Voor een overzicht kunt u het CV van Christien van den Berg raadplegen.

Turnaround management

P&O afdelingen die voornamelijk gericht zijn op personeelskwesties buigt Berg Formatie om naar afdelingen die zich profileren als HR Business Partner. Personeelsbeleid wordt integraal P&O beleid.

Efficiency, doelmatige bedrijfsvoering en reorganisaties

Processen van fusies, overnames, reorganisatie en cultuurveranderingen zijn niet eenvoudig. Ingewikkelde politiek-bestuurlijke vraagstukken en verhoudingen maken het proces vaak nog complexer. Het naleven van wet- en regelgeving is erg belangrijk. Net als aandacht voor de rechten (en plichten) van diverse stakeholders. Plus heldere communicatie met werknemers, maar ook met bijvoorbeeld de aandeelhouders, ondernemingsraad, cliëntenraad en vakbond.

Berg Formatie legt verbindingen

Bij menig organisatie is de vereiste kennis, om het bestuur of de directie in dit proces adequaat te adviseren en te ondersteunen, niet of in onvoldoende mate aanwezig. Berg Formatie is veelvuldig en intensief betrokken geweest bij dergelijke complexe processen en staat u graag met raad en daad terzijde!

Contact

© Berg Formatie bv 2013 | creatie & realisatie puur!fct