Heldere doelen,
efficiënte veranderingen

Berg Formatie stelt heldere doelen en vertaalt deze naar concrete taken en doelstellingen binnen alle lagen van de organisatie

Anita Brockotter

Projectmanagement van Berg Formatie: snel grip op de meest complexe P&O vraagstukken

Vraagstukken op het gebied van Personeel en Organisatie? Schakel Berg Formatie in. Is een vraagstuk discipline overstijgend en heeft het raakvlakken met andere afdelingen? Dan werkt Berg Formatie samen met andere deskundige, gecertificeerde professionals. Op deze wijze pakken we multidisciplinaire vraagstukken integraal aan.

Van analyseren tot evalueren

Berg Formatie is bekend met alle aspecten van afbouw-, ombouw- en opbouwprojecten op het gebied van P&O. Door een sterk ontwikkeld analytisch vermogen en effectieve implementatiekracht is geen vraag te gek. Berg Formatie analyseert, implementeert en evalueert.

Voorbeelden van projecten

Berg Formatie is breed georiënteerd en beschikt over veel relevante expertise. De inzetmogelijkheden als projectmanager zijn legio. Hieronder vindt u een paar voorbeelden uit de praktijk. Voor een uitgebreidere toelichting op projecten kunt u het CV van Christien van den Berg raadplegen.

  • afdeling P&O laten bijdragen aan een doelmatige bedrijfsvoering
  • positioneren, professionaliseren en revitaliseren van P&O-afdelingen
  • vormgeven en implementeren van integraal personeelsbeleid
  • het functiegebouw congruent maken met organisatie-inrichting
  • beoordelen, wijzigen en harmoniseren van arbeidsvoorwaarden (CAO’s)
  • het invoeren en doorvoeren van nieuwe managementinformatiesystemen en -procedures
  • professionele begeleiding bij werving- en selectietrajecten (planning, profiel opstellen, vacaturetekst, gesprekken begeleiden tot aan benoeming)
  • uitvoeren van ontslagprocedures
  • verzuimmanagement en gezondheidsmanagement

Wat speelt er in uw organisatie?

Of Berg Formatie ook ingezet kan worden voor uw vraagstuk? Twijfel niet en neem gerust contact op voor een toelichting of nadere informatie.

Contact

© Berg Formatie bv 2013 | creatie & realisatie puur!fct